Regler & Villkor

Regler & Villkor

 

Konsumenträttigheter (information, avbokning och ytterligare avgifter) förordningar 2013 dikterar att upp till 14 dagar efter mottagandet av dina varor kan du i de flesta fall ändra dig och få full återbetalning.

Konsumenträttslagen från 2015 föreskriver att produkterna måste vara enligt beskrivningen, lämpliga för ändamålet och av tillfredsställande kvalitet. Under produktens förväntade livslängd har du rätt till följande:

- upp till 30 dagar: Om dina produkter är defekta kan du få en återbetalning

- upp till sex månader: Om de inte kan repareras eller bytas ut har du i de flesta fall rätt till full återbetalning

- upp till sex år: Om produkterna inte håller en rimlig livslängd kan du ha rätt till en delvis återbetalning.

Direktiv 1999/44/EC omfattar produkter köpta i EU och ger alla EU-konsumenter rätt till en garanti på minst 2 år, vilket innebär att vi reparerar din produkt utan kostnad, ersätter den eller ger dig en återbetalning utan kostnad för dig. Detta inkluderar fraktkostnader. Vi kanske vill undersöka produkten för att avgöra om den var defekt när du köpte den. I så fall kan du behöva betala för att returnera produkten och be om återbetalning av fraktkostnaderna om vi upptäcker att produkten var defekt vid köptillfället.

Direktiv 1999/44/EG gäller endast för materialfel som redan fanns när du fick produkten och 2-årsperioden börjar den dag du övertog produkten. Inom de första 6 månaderna efter köpet har du rätt att begära att produkterna repareras eller byts ut utan kostnad. Efter denna 6-månadersperiod och inom 2 år från leverans av produkten är du fortfarande skyddad mot defekta produkter om du kan bevisa att det beror på ett fel vid leveranstillfället.

Om det har skett en misslyckad reparation eller utbyte eller båda reparationerna eller utbytena är omöjliga eller oproportionerliga, eller reparationen eller utbytet inte har utförts inom rimlig tid eller utan att det har orsakat betydande olägenheter, kommer en prisavdrag eller slutlig rätt till avvisning att vara tillgänglig. Om detta händer inom de första 6 månaderna efter köpet kan du be att:

- Behåll produkterna och få rabatt på ett framtida köp;

- Behåll produkterna och få en delvis återbetalning; och

- Avbryt köpet och få full återbetalning

Detta är en sammanfattning av några av dina primära rättigheter. För detaljerad information från Citizens Advice besök www.citizensadvice.org.uk eller ring 03454 04 05 06.

Informationen i denna sammanfattning ger dig en översikt över några av dina primära rättigheter. Det ska inte ses som en ersättning för Köpeavtalet nedan, som du bör läsa noggrant.

Detta köpeavtal stadgar:

Dina lagliga rättigheter och skyldigheter;

Våra lagliga rättigheter och skyldigheter; och

Viss nyckelinformation som krävs enligt lag. 

 

Artikel 1: Definitioner

'Vi', 'oss' eller 'vår' syftar på COMFORT CLICK LTD; och "Du", "du" eller "din" syftar på den person som använder vår webbplats för att köpa produkter från oss.

 

Artikel 2: Vilka vi är

Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer: 05614133. Vi har vårt registrerade kontor på följande adress: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, Storbritannien. Vårt momsnummer är: GB887819940. E-post: info@mysmilewhitening.com


Artikel 3: Inledning

1. Om du köper produkter från vår webbplats mysmilewhitening.com samtycker du till att vara juridiskt bunden av detta köpavtal.

2. Du får endast köpa produkter från vår webbplats för icke-kommersiella ändamål.

3. När du köper produkter samtycker du också till att vara juridiskt bunden av:

- Våra villkor och eventuella dokument som hänvisas till i dem.

- Ytterligare villkor som kan lägga till eller ersätta vissa delar av detta köpeavtal. Detta kan vara av säkerhetsskäl, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi kontaktar dig och meddelar en veckas varsel om vi tänker göra detta. Du kan säga upp detta Köpeavtal när som helst med en veckas varsel om vi informerar dig om att ytterligare villkor gäller.

- Specifika villkor som gäller för vissa produkter. För att se dessa specifika villkor, vänligen navigera till relevant produktsida.

- Alla dessa dokument utgör en del av detta köpeavtal som om de återges i sin helhet här.

 

Artikel 4: Information till dig

1. Enligt Consumer Rights (Information, Cancellation and Additional Charges) Act 2013 måste vi förse dig med viss information innan ett juridiskt bindande köpeavtal ingås mellan dig och oss. Om du vill se denna information, vänligen läs orderbekräftelsen (se artikel 5 punkt 4) och kontakta oss med hjälp av informationen på denna sida.

2. Informationen som vi tillhandahåller dig enligt lag utgör en del av detta köpeavtal (som om den återges i sin helhet här).

3. Om vi ​​behöver ändra någon information efter att ett juridiskt bindande köpeavtal har ingåtts mellan dig och oss kan vi endast göra detta om du samtycker.

 

Artikel 5: Köp av produkter från oss

1. Nedan beskriver vi hur ett juridiskt bindande köpeavtal ingås mellan dig och oss.

2. Du gör en beställning hos oss på vår hemsida. Läs och kontrollera din beställning noggrant innan du bekräftar ditt köp. Vid fel eller utelämnanden, vänligen kontakta vår kundtjänst (vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna längst upp på denna sida).

3. När du lägger din beställning hos oss bekräftar vi den genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Denna bekräftelse betyder dock inte nödvändigtvis att din beställning har godkänts.

4. Vi kan kontakta dig för att informera dig om att vi inte accepterar din beställning. Detta händer vanligtvis av följande skäl: produkterna finns inte i lager, vi kan inte godkänna din betalning, du har inte rätt att köpa produkter från oss, vi har inte rätt att sälja produkter till dig, du har beställt för många produkter eller har varit ett fel i prissättningen eller beskrivningen av produkter.

5. Vi skickar dig en orderbekräftelse så snart din beställning har accepterats av oss. Vid denna tidpunkt kommer det att finnas ett juridiskt bindande köpeavtal mellan dig och oss, och vi skickar produkterna till dig.

6. Om du är under 18 år kan det hända att du inte kan köpa vissa produkter på vår hemsida för att du är för ung. Denna information visas på de enskilda produktsidorna.

 

Artikel 7: Ångerrätt

1. Du har rätt att häva detta köpeavtal utan anledning inom 14 dagar från leveranstillfället.

2. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter leveransdagen.

3. För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss skriftligen med ditt beslut att säga upp detta köpeavtal (till exempel via brev, fax eller e-post). Du kan använda mallen nedan som avbokningsformulär, men det är inte obligatoriskt.

 

Uppsägningsformulär

Till

mysmilewhitening.com

Comfort Click Ltd 

106 Lower Addiscombe Rd

Croydon CR0 6AD

Storbritannien

E-post: info@mysmilewhitening.com

Jag/vi [] meddelar härmed att jag/vi [] häver mitt/vårt [] köpeavtal för försäljning av följande varor []/tillhandahållande av följande tjänst [],

Beställde den []/fick den [],

Konsumentens namn,

Konsumentens adress(er),

Konsumentens signatur(er) (endast om denna blankett är skriven på papper),

Datum []

Radera inte relevant

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din uppsägning av köpeavtalet innan ångerfristen har gått ut.

 

Artikel 8: Effekter av ånger

1. Om du säger upp detta köpeavtal kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som uppstår om du har valt en annan leveransmetod än den billigaste formen av standardleverans som vi erbjuder).

2. Vi kan göra avdrag för värdeminskning på de levererade produkterna om förlusten beror på dålig hantering från din sida.

3. Vi gör återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast 4 dagar efter den dag vi mottagit de returnerade produkterna från dig; eller (om tidigare) 14 dagar efter den dag du tillhandahåller bevis på att du har returnerat produkterna; eller

4. Om produkten inte har levererats 14 dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta köpeavtal.

5. Om du har fått produkter kommer vi antingen att hämta produkterna eller be dig skicka tillbaka produkterna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelar oss att du har sagt upp detta köpeavtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkterna innan 14-dagarsperioden har gått ut. I vissa fall kommer vi att betala för kostnaden för att returnera produkterna (se dina lagliga rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015, även känd som "lagstadgade rättigheter", som anges överst i detta köpavtal). Du ansvarar endast för eventuell försämring av produkternas värde på grund av hantering utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

 

Artikel 9: Leverans

1. Vi använder DHL, Royal Mail och GLS för att leverera våra produkter. Du kan se dina leveransalternativ på sidan ""Leverans och förpackning"" innan du gör din beställning.

2. Beräknat datum och tidsfönster för leverans av varorna visas i bekräftelsemailet (se punkt 3.2.3). Detta beror på vilket leveransalternativ du väljer som kund. Detta kan variera från leverans nästa dag till 6 arbetsdagar.

3. Om något händer utanför vår kontroll som påverkar det beräknade leveransdatumet kommer vi att förse dig med ett reviderat beräknat leveransdatum för produkterna.

4. Leverans av produkterna har skett när vi levererar dem till den adress du har uppgett oss.

5. Vi kan inte leverera produkterna om vi inte kan identifiera dig korrekt. Vår förare kan behöva se någon form av ID (pass eller körkort).

6. Om inte du och vi kommer överens om annat, om vi inte kan leverera dina produkter inom 30 dagar, kommer vi att kontakta dig, annullera din beställning och initiera en återbetalning.

7. Om det inte finns någon som tar emot leverans, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna högst upp på denna sida.

8. Du tar över ansvaret för produkterna så snart leveransen är genomförd.

9. Vi kan leverera dina produkter över flera omgångar. Om du vill se om dina produkter kan levereras på detta sätt, gå till relevant sida på vår hemsida.

 

Artikel 10: Betalning

1. Vi accepterar kreditkort, betalkort och delbetalningar eller efter 30 dagar senare via Klarna. Vi accepterar inte checkar.

2. Vi debiterar endast ditt kreditkort eller betalkort när produkterna har skickats.

3. Alla betalningar med kreditkort eller betalkort måste godkännas av den aktuella kortutgivaren.

4. Om vi ​​inte har tagit emot din betalning och du redan har fått produkterna måste du: Betala för produkterna inom 3 dagar; eller returnera dem till oss så snart som möjligt. Om detta händer får du inte öppna produkterna och du måste hålla produkterna i din ägo, ta hand om dem (inklusive att se till att du ser efter eventuella instruktioner eller manualer som medföljer produkterna) och du får inte använda dem förrän du returnerar dem till oss .

5. Om du inte returnerar obetalda produkter kan vi hämta produkterna från dig på din bekostnad. Vi kommer att försöka kontakta dig för att informera dig om vi tänker göra detta.

6. Ingenting i denna klausul påverkar dina lagstadgade rättigheter att säga upp Köpeavtalet under ""återkallelseperioden"" enligt artiklarna 7 och 8.

7. Priset på produkterna:

- Är i brittiska pund sterling (£)(GBP) och andra europeiska och globala valutor;

- Inkluderar moms enligt gällande skattesats; och

- Inkluderar inte kostnaden för att leverera produkterna.

 

Artikel 11: Produkter

1. Consumer Rights Act 2015 ger dig vissa juridiska rättigheter (även känd som "lagstadgade rättigheter"), t.ex. att produkterna är av tillfredsställande kvalitet, är ändamålsenliga, motsvarar beskrivningen, provet eller modellen och är korrekt installerade (om vi installerar produkter).

2. Vi måste förse dig med varor som överensstämmer med dina lagliga rättigheter.

3. Produktförpackningen kan vara annorlunda än den som visas på vår hemsida.

4. Även om vi försöker säkerställa att: Alla vikter, storlekar och mått som anges i katalogen är så exakta som möjligt, kan det finnas en liten skillnad i sådana vikter, storlekar och mått. Färgerna på våra produkter återges så exakt som möjligt på vår hemsida, men de faktiska färgerna du ser vid leverans kan variera något.

5. Eventuella sålda varor: Till rabatterade priser; Som restparti; och som undermåliga; kommer att identifieras och säljas som sådan. Kontrollera att de är av tillfredsställande kvalitet för den avsedda användningen.

6. Om vi ​​inte kan leverera specifika produkter kan vi behöva ersätta dem med alternativa produkter av samma eller bättre standard och värde. Om så är fallet: Vi kontaktar dig för att informera dig om att vi avser att göra detta, men det kanske inte alltid är möjligt; och du kan vägra att acceptera sådan kompensation, i vilket fall vi kommer att erbjuda dig en återbetalning eller en ersättning och informera dig om varaktigheten av ett sådant erbjudande.

 

Artikel 12: Defekta produkter

1. Dina juridiska rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter") anges överst i detta köpavtal. De är en sammanfattning av några av dina primära rättigheter. För mer detaljerad information om dina rättigheter och vad du kan förvänta dig av oss, vänligen: Kontakta oss med kontaktuppgifterna överst på denna sida; eller besök Citizens Advice-webbplatsen: www.citizensadvice.org.uk eller ring 03454 04 05 06.

2. Ingenting i detta köpeavtal påverkar dina lagliga rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter"). Du kan också ha andra rättigheter enligt lagen.

3. Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida om du vill: För att vi ska reparera produkterna; Att vi byter ut produkterna; En prissänkning; och en återbetalning.

 

Artikel 13: Hävning av köpeavtal

Om detta köpeavtal sägs upp kommer det inte att påverka vår rätt att få pengar du är skyldig oss enligt detta köpavtal.

 

Artikel 14: Begränsningar av vårt ansvar gentemot dig

Förutom eventuellt lagstadgat ansvar som vi inte kan utesluta enligt lag (såsom dödsfall eller personskada), är vi inte juridiskt ansvariga för: Förluster som inte var förutsebara för dig och oss när köpeavtalet skapades och som inte orsakades av något brott av oss; företagsförluster och icke-konsumentförluster.

 

Artikel 15: Tvister

1. Vi kommer att försöka lösa eventuella tvister med dig snabbt och effektivt.

2. Om du är missnöjd med: Produkterna; Vår service till dig; och alla andra frågor; vänligen kontakta oss så snart som möjligt.

3. Om du och vi inte kan lösa en tvist med hjälp av vårt interna förfarande för klagomålshantering kommer vi: Meddela dig att vi inte kan lösa tvisten med dig; och du kan lämna in ett klagomål till Konsumentombudsmannen. Du behöver ingen slutlig bekräftelse från oss om det har gått mer än 8 veckor sedan du lämnade in ditt klagomål till oss och du och vi fortfarande inte kan komma överens.

4. Om du vill inleda rättsliga förfaranden kommer de behöriga domstolarna i Storbritannien att ha exklusiv jurisdiktion i förhållande till detta köpavtal.

5. Relevant brittisk lag kommer att gälla för detta köpeavtal.

 

Artikel 16: Tredje parts rättigheter

Ingen annan än en part i detta Köpeavtal har rätt att genomdriva något villkor i detta Köpeavtal.

 

Artikel 17: Villkor för tävlingar

Följande villkor för tävlingar gäller för alla tävlingar som arrangeras av mysmile. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa allmänna villkor för den aktuella tävlingen.

Du kan delta i tävlingen om du är över 18 år och mysmile förbehåller sig rätten att kontrollera och utesluta deltagare under 18 år.

Tävlingar är gratis att delta om inget annat anges och varje person kan endast delta en gång. Fuskförsök, falska namn och/eller adresser kan leda till uteslutning från tävlingen.

mysmile kontaktar alla vinnare direkt, och mysmile-anställda får inte delta i tävlingarna.

Genom att delta i våra tävlingar samtycker du även till att mysmile skickar dig servicemail såsom en påminnelse om att du har lämnat din varukorg, samt mail angående produkter du visat intresse för på vår hemsida. Vi använder även dina uppgifter för riktad marknadsföring.

Våra tävlingar är inte köpvillkorade och genom att delta ger du automatiskt ditt samtycke till att vi skickar dig nyhetsbrev till den registrerade e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa nyhetsbrev och/eller servicemail via vår avregistreringsprocess på vår hemsida eller genom att kontakta vår kundtjänst.